ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Ekspodējošas zvaigznes - draudi Zemei?


Publicēts: 21.02.2003

Zemi un tās iedzīvotājus apdraud ne mazums briesmu, sākot jau no globālās sasilšanas draudiem līdz iespējamai sadursmei ar asteroīdu vai postošai kodolkatastrofai. Tā kā ir jāpriecājas, ka vismaz kādi no potenciālajiem draudiem mazinās.

Kopš 1970to gadu sākuma astronomi apsver briesmas, ko Zemei varētu radīt sprāgstošas zvaigznes jeb supernovas. Viens no negatīvajiem šāda notikuma aspektiem varētu būt pēkšņa ozona slāņa izpostīšana. Zeme un tās apdzīvotāji, pamesti „kaili” izplatījumā, tiktu ātri izcepti Saules ultravioletajos staros.

Pētnieki kā vienu no cēloņiem masu izmiršanām pēdējo simts miljons gadu laikā min supernovu. Jārēķinās, ka tas varētu notikt atkal. Bet jaunākie un detalizētākie pētījumi rāda, ka šāda notikuma iespējamība ir ļoti niecīga. Pētījumos, kurus vadīja Nīls Gehrels no NASA Godārda kosmisko lidojumu centra, tika pierādīts, ka supernovas sprādzienam, lai tas nozīmīgi izpostītu ozona slāni, jānotiek ne tālāk kā 26 gaismas gadu attālumā. Šāda sakritība ir iespējama ne vairāk kā viena miljards gados.

„Acīmredzot šāds masu izmiršanas iemesls ir daudz mazsvarīgāks nekā iepriekš tika uzskatīts,” Gehrels un viņa kolēģi rakstīja.

Lai gan jāmin, ka standarta supernova nav vienīgais riska faktors, ko rada zvaigžņu eksplozijas.

Pētījuma detaļas

Zinātnieki modelēja detalizētas ķīmiskās reakcijas, kas radīsies, kad supernovas enerģijas vilnis sasniegs Zemes atmosfēru, kā arī tika noteikts reālais enerģijas daudzums, kas sasniegs Zemi.

Visbīstamākās supernovas sprādziena sekas ir rentgenstaru emisija, kas ir enerģētiski visjaudīgākā gaismas forma, kā arī kosmiskie stari, kas sprādziena gadījumā Zemi sasniegtu kā daļiņas,skaidroja Džons Kannizo, viens no Godārda pētniekiem, kas piedalījās zinātniskajā darbā. Emisijas iedarbosies uz slāpekļa gāzi Zemes atmosfērā un sadalīs to atomārajā slāpeklī, kas savukārt oksidēsies un piesaistīs ozona skābekli, līdz ar to sagraujot ozona slāni.

„Kad apsveram visu ozona slāņa bojāejas ainu kopumā, kuru varētu radīt supernovas sprādziens tuvu Zemei,” Kannizo stāstīja, „jāsecina, ka totāla ozona slāņa izzušana nav pārāk reāla.”

Citas problēmas

Ir jāatzīst, ka tomēr pastāv vēl citi supernovu un enerģētiski spēcīgu astronomisko notikumu blakusefekti, kas netika ņemti vērā šajos pētījumos. Ģenētiskajos pētījumos ir pierādīts, ka spēcīgi lādētām daļiņām ir negatīva un graujoša ietekme uz ģenētisko informāciju. Šāda veida starojums var izraisīt gan mutācijas, gan bojāeju. Jāsaka gan, ka mutācijas ne vienmēr ir vērstas uz negatīvām sekām. Zinātnieki atzīst, ka dažas mutācijas ir labvēlīgas vai vismaz normālas.

Pētījumos iegūtie rezultāti liecina, ka tā saucamās hipernovas, kas ir saistītas ar mistiskiem rentgenstaru sprādzieniem, ir vēl viens potenciālais draudu avots. Tās ir līdzīgas supernovām, bet šādu sprādzienu rezultātā rodas koncentrētas enerģijas stars, kas izplatās zvaigznes rotācijas ass virzienā. Tādejādi pastāv iespēja, ka tas var būt vērsts pret Zemi. Lai gan Gehrela vadītajos pētījumos hipernovas radītie bojājumi netika apskatīti, zinātnieks minēja, ka šāda pozicionēta staru kūļa iespējabūt pavērstam pret Zemi ir tikai dažas reizes simtiem miljons gadu laikā mūsu galaktikas robežās. Lielākoties tas notiek milzīgos attālumos no mūsu planētas.

Patlaban NASA rentgenstaru izpētes laboratorijā gada laikā tiek uztvertas vidēji 500 spēcīgākas rentgenstaru emisijas no universa, kas stiepjas 14 miljards gaismas gadu attālumā. Ņemot vērā, ka šajā telpā ir aptuveni 100 miljardu galaktiku, ir aprēķināts, ka iespējamība, ka mūsu galaktikas ietvaros notiks šāda emisija ir aptuveni viens uz Zemi tēmēts staru kūlis 200 miljons gados. Tā kā enerģija ir koncentrēta, tad hipernovas graujošā ietekme būtu jūtama, ja arī hipernovas sprādziens notiktu ievērojamos attālumos.

Hipernovas un supernovas daudz biežāk sastopamas ir galaktikas vidienē. Saules sistēma, kas atrodas Piena ceļa galaktikas nomalē, ir ievērojami mazāk apdraudēta.

Robert Roy Britt (SPACE.com)

Komentāri

  1. valters tieši 31.10.2014 domāja šādi:

    zemei tuvojās bīstams asteorīds

  2. nelabojams tieši 1.11.2014 domāja šādi:

    Ja jau tuvojĀs, tad tagad būs paskrējis garām :p


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: