ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Zemes klimata izmaiņu saistība ar orbītas ciklu


Publicēts: 15.04.2010

Analizējot pēdējo 1,2 miljonu gadu periodu Zemes klimata vēsturē, Kalifornijas universitātes ģeoloģe Loreina Lisiecka atklāja Zemes orbītas izmaiņu cikliskuma saistību ar Zemes klimatu.

Lisiecka analizēja okeāna nosēdumus, kas tika iegūti no 57 vietām pasaulē. Viņa cerēja atrast saistību starp Zemes klimatu un regulāri notiekošajām izmaiņām orbītā.

Ir zināms, ka Zemes orbītas forma mainās reizi 100 000 gados. Šī intervāla laikā orbīta vai nu kļūst izstieptāka, vai cirkulārāka. Zemes ass slīpums mainās reizi 41 000 gados.

Ledus laikmeti uz Zemes novēroti aptuveni ik pa 100 000 gadiem. Lisiecka atklāja, ka klimats ir saistīts ar Zemes ass ekscentriskuma izmaiņām.

"Skaidri redzama saistība starp orbītas izmaiņām ar Zemes klimata pārmaiņām," teica Lisiecka. "Ir maz ticams, ka šie notikumi nav savstarpēji saistīti."

Lisiecka atklāja ne tikai saistību starp apledojuma periodiem un Zemes orbītas formas izmaiņām. Izrādās, ka lielākie apledojuma periodi ir iestājušies tad, kad Zemes orbītas ekscentriskumā novērotas vismazākās izmaiņas un otrādi. Spēcīgākas izmaiņas Zemes orbītas formā ir saistītas ar vājākām izmaiņām klimatā.

"Tas varētu nozīmēt, ka Zemes klimatam raksturīga pašam sava nestabilitāte papildus jutīgumam pret orbītas izmaiņām," teica Lisiecka.

Viņa secināja, ka klimata izmaiņas pēdējo miljons gadu laikā ir sarežģītu mijiedarbību ķēde, kas saista dažādas klimatu regulējošas sistēmas, ieskaitot Zemes orbītas izmaiņas, kas saistītas ar ekscentriskuma, ass slīpuma un precesijas izmaiņām.

University of California

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: