ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Zvaigžņu dzimšanas apgabals NGC 346


Publicēts: 20.01.2023

NGC 346 ir dinamisks zvaigžņu veidošanās apgabals Mazajā Magelāna Mākonī, pundurgalaktikā, kas atrodas salīdzinoši netālu no Piena Ceļa. Mazajā Magelāna Mākonī ir zemāka metālu jeb par ūdeņradi un hēliju smagāku elementu koncentrācija. Tā kā kosmiskie putekļi pamatā sastāv no metāliem, ir loģiski spriest, ka Mazajā Magelāna Mākonī jābūt mazāk putekļiem un tos būs grūti konstatēt, bet Džeimsa Veba teleskopa iegūtie dati liecina par pretējo.

Šo reģionu astronomi pētīja, jo apstākļi tajā atbilst tiem, kādi valdīja galaktikās pirms daudziem miljardiem gadu periodā, kas pazīstams kā Visuma "pusdienlaiks", kad zvaigznes veidojās ārkārtīgi strauji. 2 līdz 3 miljardus gadu pēc Lielā Sprādziena bija iestājies zvaigžņu dzimšanas maksimums, kura sekas galaktikās mēs redzam pat šobaldien.

"Galaktikā ap Visuma "pusdienslaiku" būtu nevis viens NGC 346, kā varam novērot Mazajā Magelāna Mākonī, bet tūkstošiem," skaidroja astronome Margarēta Meiksnere. "Bet pat šajā gadījumā, kad tāds NGC 346 ir viens un vienīgais masīvais zvaigžņu veidošanās reģions galaktikā, tas nodrošina lielisku iespēju pētīt apstākļus, kādi valdīja kosmiskajā pusdienlaikā."

Novērojot vēl veidošanās procesā esošās protozvaigznes jeb zvaigžņu aizmetņus, zinātnieki var salīdzināt, vai zvaigznes veidošanās process Mazajā Magelāna Mākonī atšķiras no Piena Ceļa galaktikā notiekošajiem procesiem. Agrākā izpēte infrasarkano staru diapazonā fokusējās uz protozvaigznēm, kuras ir 5 līdz 8 reizes masīvākas nekā Saule. Ar Džeimsa Veba teleskopu iespējams pētīt daudz mazākas, pat tādas, kuru masa ir 1/10 daļa no Saules masas, un analizēt, vai to veidošanās procesu ietekmē zemā metālu koncentrācija.

Zvaigznēm veidojoties, tās pievelk apkārtējo gāzi un putekļus no apkārtējā molekulārā mākoņa. Materiāls izveido akrēcijas disku, no kura tālāk tas krīt uz protozvaigzni. Līdz šim astronomiem bija izdevies konstatēt gāzi ap NGC 346 miglājā esošajām protozvaigznēm, bet ar Džeimsa Veba teleskopu šajos akrēcijas diskos tika reģistrēti arī putekļi.

"Mēs redzam būvmateriālus, ne tikai zvaigžņu, bet potenciāli arī planētu," piebilda Guido Di Marši no Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA). "Un tā kā Mazajā Magelāna Mākonī apstākļi ir līdzīgi tiem, kas valdīja galaktikās visuma pusdienlaikā, ir iespējams, ka cietās planētas ir veidojušās agrīnākos Visuma periodos nekā mēs līdz šim uzskatījām."

NASA, ESA

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!