ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Gaia un Habls nosver Piena Ceļu


Publicēts: 25.03.2019

Mūsdienu pētījumi astronomijā aptver ne tikai dažādas institūcijas un valstis, bet arī izmanto datus no vairākām misijām, tādejādi ļaujot iegūt labāku priekšstatu par pētāmo objektu. Šādā sadarbības projektā, kur tika apstrādāti Habla teleskopa un Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Gaia misijas dati, ir izdevies precizēt Piena Ceļa galaktikas masu. Mūsu galaktikas masa aptuveni 1,5 triljonus reižu pārsniedz Saules masu.

Zinātnieki ir mēģinājuši "nosvērt" Piena Ceļu jau vairākas desmitgades, bet tas nav no vieglākajiem uzdevumiem. Aprēķinātā masa bija no 500 miljardiem līdz pat 3 triljoniem reižu lielāka nekā Saules masa. Šo neskaidrību radīja izmantotās aprēķina metodes.

Habla teleskopa un Gaia misijas ietvaros tika mērīts lodveida zvaigžņu kopu pārvietošanās ātrums. Šie objekti, kas satur simtiem tūkstošiem vecu zvaigžņu, atrodas ārpus galaktikas diska, patālu no centrālajiem reģioniem. Agrākos novērojumos lielākoties ir mērīts ātrums, ar kādu kopas tuvojas vai attālinās no Zemes, savukārt Gaia un Habla dati ļāva noteikt arī objekta pārvietošanos ātrumu sāniski attiecībā pret novērotāju.

Pētījuma ietvaros tika izmantots otrais Gaia misijas datu izlaidums, kurā bija atrodamas lodveida zvaigžņu kopas pat 65 000 gaismas gadu attālumā. Gaia primārais uzdevums ir veidot galaktikas 3 dimensiju karti un reģistrēt dažādu objektu pārvietošanās ātrumu. Savukārt Habla teleskopa novērojumos tika atrastas lodveida zvaigžņu kopas, kuras atrodas aptuveni 130 000 gaismas gadu attālumā. Tā kā novērojumi ar Habla teleskopu tiek veikti jau ilgāku laiku, analizējot izvēlēto lodveida zvaigžņu kopu atrašanās vietu dažādos novērojumu laikos, zinātniekiem izdevās aprēķināt kopu pārvietošanās ātrumu. Kopumā tika izmantotas 34 lodveida zvaigžņu kopas no Gaia novērojumiem un 12 no Habla datu arhīva.

Zinātnieki ir secinājuši, ka Piena Ceļa masa, kas izvietota 129 000 gaismas gadu lielā rādiusā ap galaktikas centru, 1,5 triljonus reižu pārsniedz Saules masu.

Piena Ceļa galaktikas masas precizēšana palīdzēs rast atbildes uz daudziem kosmoloģijas jautājumiem, tai skaitā par tumšās matērijas izvietojumu un daudzumu mūsu galaktikā.

The Hubble Space Telescope

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: