ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Dubultkvazārs


Publicēts: 10.02.2010

Kvazāri ir ārkārtīgi spožas galaktiku centrālās daļas. Šajās galaktikās mājo supermasīvi melnie caurumi. Izrādās, ka pastāv arī kvazāru dubultsistēmas, kas, kā tiek uzskatīts, rodas, saplūstot galaktikām. Tikai pavisam nesen astronomiem ir izdevies atklāt šādu kvazāru dubultsistēmu, kas izveidojusies galaktiku apvienošanās rezultātā.

"Šī ir pirmā reize, kad mēs redzam divas savstarpējā mijiedarbībā esošas, atsevišķas galaktikas, kurās atrodas kvazāri," teica Kārnegī institūta astronoms Džons Malčejs.

Tiek uzskatīts, ka lielo galaktiku centrā atrodas supermasīvs melnais caurums. Arī Piena Ceļa galaktikas centrā atrodas šāds objekts. Tā kā galaktikas regulāri mijiedarbojas un apvienojas, astronomi pieņem, ka melno caurumu dubultsistēmas ir Visumā bieži sastopami objekti, jo īpaši agrīnajos Visuma attīstības posmos.

Melnos caurumus visvieglāk noteikt kā kvazārus, kad notiek aktīva vielas akrēcija un enerģijas izdalīšanās. Vadošā teorija apgalvo, ka saplūstošu galaktiku rezultātā aizsākas akrēcijas process, radot kvazārus abās galaktikās. Tā kā galaktiku saplūšana notikusi lielākoties agrāk, kvazāru dubultsistēmas un to galaktikas atrodas ļoti tālu. Tādēļ teleskopā ir grūti noteikt, vai tā ir kvazāru dubultsistēma, kas izveidojusies saplūstošās galaktikās.

Sākotnēji kvazāru dubultsistēmu SDSS J1254+0846 atklāja Slouna digitālās debesu novērošanas programmas ietvaros. Tālāk pētījumus turpināja, izmantojot Čandras rentgenstaru observatoriju, kā arī vairākus uz Zemes esošus teleskopus.

"Tas, ka jūs redzat divas galaktikas cieši blakus vienu otrai, nenozīmē, ka tās patiesībā apvienojas," skaidroja Malčejs. "Magelāna teleskopa attēlos mēs novērojam gravitācijas radītās astes abās galaktikās, kas liecina, ka galaktikas mijiedarbojas un apvienojas."

Tomass Koks no Kārnegī observatorijas izveidoja datorsimulāciju, kuras iegūtie rezultāti sakrita ar teleskopos novērotajiem. "Modelis apstiprina kvazāru dubultsistēmas izcelsmi galaktiku apvienošanās rezultātā," teica Koks. "Rezultāti liecina, ka šāda galaktiku mijiedarbība ir viens no svarīgākajiem melno caurumu augšanas faktoriem un kvazāru radītājiem Visumā."

Chandra X-Ray Observatory

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: