ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Bēgošās galaktikas


Publicēts: 28.04.2015

Ir zināmas daudzas zvaigznes, kuras bēg prom no savām galaktikām. Ir atklāta pat vesela zvaigžņu kopa, kura uz visiem laikiem pamet galaktiku. Tagad astronomiem ir izdevies atrast 11 galaktikas, kas ir izmestas no galaktiku kopām, lai turpmāk klīstu starpgalaktiskajā telpā. "Šīs galaktikas ir lemtas vientulībai," teica pētījuma vadītājs astronoms Igors Čilingarians no Hārvardas-Smitsona Astrofizikas centra.

Lai objekts spētu aizbēgt no debesu ķermeņa, tam ir jāpārvar tā pievilkšanās spēks, pārsniedzot noteiktu ātrumu. Lai zvaigzne aizbēgtu no galaktikas, tai jāsasniedz vismaz 500 km/s. Galaktikai ir jābrāžas vēl ātrāk, pārsniedzot  3000 km/s.

Čilingarians un pētījuma līdzautors Ivans Zolotuhins sākotnēji vēlējās identificēt jaunas kompaktās elipsveida galaktikas, kas ir nelielas un blīvas zvaigžņu sfēras, kas ir lielākas nekā zvaigžņu kopas, bet mazākas nekā tipiskas galaktikas. Kompakto elipsveidu galaktiku šķērsizmērs ir tikai daži simti gaismas gadi, kas salīdzinājumā ar Piena Ceļa 100 000 gaismas gadiem ir tīrais nieks. Kompakto elipsveida galaktiku masa ir aptuveni 1000 reizes mazāka nekā Piena Ceļa galaktikas masa.

Pirms Čilingariana pētījuma bija zināmas aptuveni 30 šī tipa galaktikas, kuras atrodas galaktiku kopās. Lai atklātu jaunus ekspemplārus, zinātnieki pētīja Slouna Digitālo debesu apskates programmas un GALEX satelīta arhīvus, atklājot gandrīz 200 jaunas kompaktās elipsveida galaktikas, no kurām 11 bija pilnīgi izolētas un tālu prom no lielām galaktikām vai galaktiku kopām.

"Pirmās kompaktās elipsveida galaktikas tika atklātas galaktiku kopās, jo tur arī cilvēki tās meklēja. Mēs paplašinājām meklējumu diapazonu un ieguvām negaidītus rezultātus," piebilda Zolotuhins.

Izolētas kompaktās galaktikas ir negaidīts atradums, jo teorētiķi uzskatīja, ka šīs galaktikas ir lielāku galaktiku pārpalikumi, atliekas, kas izveidojas, kad galaktiku mijiedarbības rezultātā no vienas galaktikas tika atrauta gāze, putekļi un tālāk no centra esošās zvaigznes, atstājot tikai kompakto kodolu. Līdz ar to loģiski šķiet, ka kompaktajām galaktikām jāatrodas netālu no lielām galaktikām.

Savukārt 11 izolētās ne tikai atradās pilnīgā vientulībā, bet arī pārvietojās ar daudz lielāku ātrumu nekā tās, kas atradās galaktiku kopās.

"Mēs sev uzdevām jautājumu - kā vēl varētu izskaidrot šo objektu esamību. Atbilde slēpās klasiskajā triju objektu mijiedarbībā," skaidroja Čilingarians.

Ja dubultzvaigznes sistēma nokļūst pārāk tuvu Piena Ceļa galaktikas centrā esošajam melnajam caurumam, var izveidoties situācija, ka vienu no zvaigznēm notver melnais caurums, bet otra tiek izmesta no galaktikas milzīgā ātrumā. Līdzīga sistēma varētu būt kompaktā elipsveida galaktika, kas riņķo ap lielāko galaktiku, kura no elipsveida galaktikas ir savākusi gāzi, putekļus un daļu zvaigzņu. Tad šajā duetā iejaucas trešā galaktika, kuras iedarbības rezultātā kompaktā elipsveida galaktika tiek paātrināta un izsviesta no sistēmas. Miera traucētāja par sodu tiek "aprīta" un kļūst par lielās galaktikas daļu.

Šis interesantais atradums atklāj Virtuālās observatorijas projekta lielo vērtību. Šī projekta ietvaros ir apkopoti un publiskoti dati no vairākiem liela mēroga astronomiskajiem pētījumiem. Bieži šādu arhīvu caurskatīšanas rezultāts ir pārsteidzoši atklājumi, par kuriem sākotnējo pētījumu izstrādē pat netika domāts.

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Komentāri

  1. marcus tieši 29.04.2015 domāja šādi:

    tiešām tas ir tik interesanti, vispār arhīvos ir atrodams tik daudz interesanta un iepriekš nepamanīta informācija


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: