ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Dreika vienādojums


Publicēts: 15.04.2006

Dreika vienādojums nosaka to civilizāciju skaitu mūsu galaktikā, kuras būtu spējīgas komunicēt ar starpzvaigžņu radio sakaru palīdzību.

Cilvēce jau gadu desmitiem ilgi pārraida kosmosā radio signālus cerībā, ka kāda ārpuszemes dzīvības forma tos sadzirdēs. Par nožēlu jāsaka, ka līdz šim neviens nav atbildējis. Lai gan, kā raksta Karls Sagāns, ka “pierādījumu neesamība nav neesamības pierādījums”, SETI programmas neveiksmes liek jums aizdomāties kādas gan vispār ir iespējas sazināties ar kādu ārpuszemes civilizāciju.

Lai noteiktu iespējamību, radio astronoms Freks Dreiks izstrādāja vienādojumu, ar kura palīdzību iespējams aprēķināt komunicēt spējīgu civilizāciju skaitu. Dreika vienādojums ir:

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

Vienādojums veidots no 8 mainīgajiem.

N - civilizāciju skaits, kuras ir pietiekami tehnoloģiski augsti attīstītas lai spētu pārraidīt un uztvert radio signālus.

R* - vidējais zvaigžņu veidošanās ātrums mūsu galaktikā. Patlaban tas ir aptuveni 20 zvaigznes gada laikā.

fp - zvaigžņu daudzums, kurām ir planētas. Šis mainīgais ir viens no Dreika vienādojuma nezināmajiem faktoriem. Ar Habla teleskopa palīdzību ir atrasti daudzi protoplanetārie diski - gāzu un putekļu atliekas, kas riņķo ap zvaigzni. Astronomi ir atklājuši arī milzums daudz Jupitera izmēra planētas, kas riņķo ap citām zvaigznēm. Šie novērojumi liecina, ka planetārās sistēmas mūsu galaktikā nav retums.

ne - planētu skaits zvaigznes sistēmā, kuru vide ir piemērota dzīvības radīšanai. Citiem vārdiem - cik daudz ir Zemei līdzīgu planētu? Uz planētām, kas atrodas dzīvībai labvēlīgajā zonā, temperatūra nodrošina šķidra ūdens esamību, jo tiek uzskatīts, ka dzīvībai nepieciešams tieši šķidrs ūdens.

fl - planētu skaits uz kurām tiešām ir dzīvība. Tas, ka planēta atrodas apdzīvojamajā zonā, vēl nenozīmē, ka uz tās ir dzīvība. Dzīvības pastāvēšanai nepieciešami vēl neskaitāmi citi faktori.

fi - planētu skaits, uz kurām ir saprātīgas dzīvības formas. Inteliģence iespējams ir tikai sagadīšanās. Biologs Ernsts Mairs piebilst, ka "uz Zemes inteliģence attīstījās miljoniem gadu, un attīstījās tikai viena no miljardiem dzīvo būtņu, kas apdzīvo Zemi". Inteliģence uz citām planētām galaktikā visticamāk ir retums.

fc - sugu skaits, kuras ir attīstījušas tehnoloģijas ar kuru palīdzību var tikt veiktas starpzvaigžņu komunikācijas. Iedomājieties neskaitāmās sugas uz Zemes. Tikai cilvēks ir radījis jebkādu tehnoloģiju. Pat ja civilizācija spēj šādi komunicēt, nav izslēgts, ka tā nemaz to nevēlas darīt.

L - vidējais tehnoloģiski attīstītas civilizācijas pastāvēšanas laiks, jeb laiks kurā šī civilizācija ir pārraidījusi kosmosā reģistrējamus radio signālus. Šis faktors ir visgrūtāk nosakāmais. Kad suga ir radījusi tehnoloģiju, ar kuras palīdzību pārraidīt signālus, tai visticamāk ir arī tehnoloģijas, ar kuru palīdzību sevi iznīcināt.

Dreika vienādojums ļauj jums izskaitļot ne tikai komunicēt spējīgas civilizācijas. Jebkurā brīdī iespējams apstāties un izrēķināt citus faktorus - planētu skaitu, uz kurām iespējama dzīvība, Zemei līdzīgo planētu skaitu utt..

Kamēr mēs nespējam ielikt precīzus skaitļus ikvienā no vienādojuma mainīgajiem, mēs nespējam aprēķināt precīzu "N" vērtību, kas ir civilizāciju skaits, kuras spētu sazināties ar mums. Lai gan jamin, ka vienādojums ļauj mums zinātniski pamatoti spekulēt par to vai mēs esam vieni paši kosmosā.

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!