ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

UKSA piedzims 1. aprīlī


Publicēts: 23.03.2010

2010. gada 1. aprīlī savu dzimšanas dienu turpmāk svinēs UKSA - Lielbritānijas kosmosa aģentūra, kas būs galvenā lēmējiestāde par kosmosa izpēti un apguvi, kā arī organizācija, kas veiks sarunas ar starptautiskajiem partneriem.

Daudzi cilvēki cer, ka šīs organizācijas nodibināšana ieviesīs lielāku skaidrību un noteiktību kosmosa izpētes un apguves jomā, nodrošinot veiksmīgu starptautisko sadarbību un veicinot kosmosa industrijas attīstību.

"Lēmums, ko šodien esam pieņēmuši, parāda, ka mūsu nodomi attiecībā uz kosmosu ir ļoti nopietni," teica zinātnes un inovāciju ministrs Dreisons. "Lielbritānijas kosmosa aģentūra būs spēks, kas šai nozarei ir nepieciešams, lai piepildītu tās ambīcijas. Britu kosmosa industrija nepadevās lejupslīdei. Tās budžets 20 gadu laikā var pieaugt līdz 40 miljardiem mārciņu gadā un nodrošināt ar darbu vairāk kā 100 000 iedzīvotāju."

UKSA nodarbosies ar finansu pārvaldīšanu, koordinēšanu un jaunu sponsoru piesaistīšanu. UKSA turpinās jau agrāk nodibināto sadarbību ar Eiropas kosmosa aģentūru, aktīvi iesaistoties dažādos projektos.

UKSA nav vienīgais jaunums, ko pasaulei pavēstīja Lielbritānijas valdība. Papildus aģentūras dibināšanai, šī valsts piešķirs 24 miljonus mārciņu Starptautiskajam kosmosa inovāciju centram, kas ir viena no jaunākajām Eiropas kosmosa aģentūras iestādēm.

Lielbritānija pasaules tirgū šobrīd nodrošina aptuveni 6% no kosmosa tehnoloģijām. UKSA mērķis ir palielināt šo īpatsvaru līdz 10% līdz 2030. gadam, nodrošinot darbu vismaz 100 000 strādājošo.

Ne mazāk ambiciozs mērķis ir izveidot pašiem savu Zemi novērojošo pavadoņu tīklu, jo šobrīd Lielbritānija šos pakalpojumus iegādājas no citiem partneriem.

BBC

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: