ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Encelada ķīmija


Publicēts: 22.07.2009

ASV un Ķīnas zinātnieku jaunākais atklājums vēl vairāk nostiprina šķidra ūdens okeāna esamības pozīcijas uz Encelada. Gāzu un ledus kristāliņu izplūdes strūklās, kas plūst no pavadoņa dienvidpola, ir izdevies atklāt amonjaku, dažādas organiskās vielas un, iespējams, argonu.

Atklājums palīdzēs zinātniekiem izprast kā veidojies šis un citi planetārie objekti, kā arī uzturēs cerību, ka uz šī Saturna sestā lielākā pavadoņa ir nepieciešamie komponenti, lai tur varētu pastāvēt ārpuszemes dzīvības formas.

Pirmo reizi gāzu strūklas tika novērotas jau 2005. gadā. Zinātnieki kopš tā laika cenšas noskaidrot vai šo plūsmu avots ir šķidra ūdens okeāns, kas atrodas zem ieplaisājušā ledus kārtas.

Džeks Hanters Veits un kolēģi no Dienvidrietumu Pētniecības institūta Sanantonio sadarbībā ar citām institūcijām ASV un Taivānā izpētīja INMS jeb jonu neitrālās masas spektrometra datus no pēdējā Cassini lidojuma gar Enceladu.

"Mūsu pierādījums balstās uz amonjaka klātbūtni, kas darbojas kā antifrīzs un var samazināt ledus kušanai nepieciešamo temperatūru," skaidroja Džonatans Lunīns no Arizonas universitātes.

Komanda uzskata, ka viņu analīzes rezultāti norāda uz argona izotopa 40Ar bagātīgu klātbūtni izplūdes strūklā. Vispieņemamākais izskaidrojums ir, ka šķidrums skalo 40Ar vai kāliju ārā no klinšainās pamatnes Encelada dzīlēs. "Ledus to nespēj, tā kā tam ir jābūt šķidrumam," skaidroja Lunīns.

Pavisam nesen savus pētījumus publicēja Heidelbergas universitātes zinātnieks Frenks Postbergs un viņa vadītā komanda, kurai izdevās nostiprināt šķidra ūdens teoriju, atrodot nātrija sāļus Saturna ārējā gredzenā, kuru, kā tiek uzskatīts, veido Encelada izsviestais materiāls. "Šie divi pētījumi papildina viens otru un, beidzot, mēs redzam kopainu uz Encelada notiekošajiem procesiem," teica Postbergs.

Ne mazāk sajūsmināts par jaunajiem atklājumiem ir Deivs Stegmans no Melburnas universitātes Austrālijā, kurš jau agrāk teoretizēja, ka uz Encelada ir amonjaks un šķidrs ūdens.

Pēdējie pētījumi ir svarīgi arī tādēļ, ka izdevies konstatēt organisko vielu klātbūtni izplūdes strūklās. "To klātbūtne liecina, ka iekšienē notiek ķīmiski procesi," teica Lunīns. Šo organisko molekulu atradums palielina iespējamību, ka uz Encelada varētu būt vajadzīgie apstākļi, lai tur pastāvētu dzīvība. "Šis darbs palīdz noteikt kādi dzīvībai svarīgie kompoenenti tur ir - karstums, šķidrums, dažas organiskās molekulas un ķīmiskās sastāvdaļas," piebilda Stegmans.

Royal Society of Chemistry

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!