ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Par StarSpace

SIA StarSpace ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura dibināta 2008. gada sākumā.

SIA StarSpace viens no galvenajiem mērķiem ir astronomijas popularizēšana un sabiedrības izglītošana astronomijā un ar to saistītajās nozarēs.  Jau šobrīd tas tiek darīts ar vortāla www.starspace.lv palīdzību, kurā ar astronomiju saistītā informācija tiek atjaunota ikdienas.

Lai jums būtu iespējams ne tikai smelties teorētiskas zināšanas vortālā un publiskajās lekcijās, bet arī praktiski pašam pavērot teleskopā dažādus visuma objektus, šobrīd ir pieejama moderna publiskā observatorija Suntažos.

SIA StarSpace piedāvāto lekciju, viktorīnu, spēļu, fizikas eksperimentu un debess objektu novērojumu klāsts var papildināt jūsu rīkoto pasākumu, piešķirot tam īpašu noskaņu.

Kontaktinformācija

GSM: +37129120445
E-pasts: info@starspace.lv
Skype: starspace_lv
http://www.starspace.lv
http://www.starscope.eu

Rekvizīti

SIA “StarSpace”
Ogres nov., Suntažu pag., Kaltiņi, LV-5060, Latvija
Reģ. Nr.: 40003999662
AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
konts: LV33HABA0551025305462