ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Nelegālo raidītāju apkarošanai ir rezultāti


Publicēts: 16.06.2011

Starptautiskajiem pūliņiem ar mērķi izslēgt radio signālus, kuri reizēm "apdullināja" Eiropas Kosmosa aģentūras SMOS ūdens satelīta instrumentus, ir ievērojami panākumi, par ko liecina misijas datu kvalitātes uzlabošanās.

Augsnes mitruma un okeānu sāļuma (SMOS) satelīts startēja 2009. gada nogalē. Tā iegūtie dati palīdzēs labāk izprast ūdens ciklu uz Zemes.

Uz satelīta atrodas pasīvs radiometrs, kas darbojas 1400 līdz 1427 MHz frekvenču diapazonā (L josla). Tas fotografē "spožuma temperatūru", kas raksturo Zemes virsmas izstaroto mikroviļņu apjomu. Izmantojot šos datus, iespējams aprēķināt mitruma daudzumu augsnē, kā arī okeāna virsmas ūdeņu sāļumu.

Saskaņā ar Starptautiskās telekomunikāciju apvienības (ITU) nolikumu, 1400-1427 MHz diapazons ir atvēlēts Zemes izpētes satelītiem, kosmosa izpētei un radioastronomijai. Citi signāli šajā diapazonā ir aizliegti.

Tomēr drīz vien pēc SMOS starta iegūtie dati atklāja, ka šajā pasīvajā un aizsargātajā joslā tiek pārraidīts daudz nelegālas informācijas. Daļa no satelīta iegūtās informācijas izrādījās pat pilnīgi nederīga zinātniskajam darbam.

Tajos apgabalos, kuros nav šādu nelegālo raidītāju, SMOS iegūtie dati pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām. Tomēr misija viennozīmīgi nav sasniegusi pilnu potenciālu, jo liela daļa datu ir nelietojami. Vissliktākā situācija ir Eiropas dienvidos, Dienvid- un Austrumāzijā, kā arī Vidējos Asutrumos.

Lai pilnvērtīgāk izmantotu zinātnisko instrumentu, Eiropas Kosmosa aģentūra ieguldīja ievērojamus pūliņus, lai izpētītu, no kurienes nāk traucējumi, un mudinātu vietējās varas iestādes rīkoties.

Noskaidrojās, ka traucējumus rada nelegālie raidītāji, kas darbojas aizliegtajā diapazonā, un signāli, kuri nekvalitatīvu ierīču izmantošanas rezultātā "ieplūst" no blakus joslām. Lielākā daļa šo nelegālo raidītāju ir TV raidītāji, radio sakaru tīkli un bezvadu kameru novērošanas sistēmas. Diezgan biežs traucējumu avots ir arī novērošanas radari un citas radiolokācijas sistēmas.

Sadarbojoties ar daudzām institūcijām pasaulē, Eiropas Kosmosa aģentūra ir panākusi būtiskus uzlabojumus. Mūsdienās ir identificēti 387 individuāli traucējumu avoti visā pasaulē. Tomēr šis skaitlis nav galīgs, jo iespējams, ka spēcīgākie signāli maskē vājākos, kuri atklāsies tikai tad, kad spēcīgākie tiks izslēgti.

Eiropas Kosmosa aģentūra izstrādāja stratēģiju, kā identificēt objektu 5 km lielā apgabalā. Pateicoties šīm inovatīvajām metodēm, izdevies izslēgt jau 90 nelegālos raidītājus. Lielākā daļa no tiem atradās Eiropā, bet izpēte tiek turpināta vēl vairāk nekā 35 valstīs visā pasaulē.

Ja nelegālos signālus iespējams vienkārši izslēgt, tad daudz sarežģītāka situācija ir ar L joslas piesārņotājiem no blakus joslām. Šī problēma aktuālāka ir virs cietzemes, tomēr vietām šie traucējumi bojā arī okeāna virsmas sāļuma mērījumu rezultātus.

Piemēram, Ziemeļamerikā izvietotās radaru sistēmas būtiski izkropļo ziemeļu puslodes okeānu sāļuma rādījumus. Plānots, ka jau 2011. gada rudenī tiks veikta šo sistēmu uzlabošana, lai samazinātu ietekmi uz blakus joslām.

Centieni apkarot nelegālos raidītājus un piesārņojumu no blakus joslām, uzlabos arī citu misiju rezultātus, kuru satelīti izmanto L joslas radarus, piemēram, NASA Aquarius satelīts, kurš startēja 2011. gada 10. jūnijā.

ESA

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!