ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Savērptā NGC 3718 (1161/0)


Publicēts: 3.08.2013

Rūpīgi aplūkojot attēlu, pamanīsiet tuvas un tālas galaktikas, kuras meklējamas Lielā Lāča zvaigznājā. Uzmanību visvairāk piesaista centrā redzamā savērptā spirālveida galaktika NGC 3718. Tās zari, kuros ir pamanāmas jauno, zilo zvaigžņu kopas, ir savērpti un izstiepti. Tumšo putekļu mākoņi aizsedz dzeltenīgo galaktikas centrālo reģionu. Nieka 150 000 gaismas gadu attālumā no NGC 3718 atrodas vēl viena liela spirālveida galaktika - NGC 3729 (attēlā pa labi). Abu galaktiku mijiedarbas rezultātā centrā redzamā NGC 3718 ir deformējusies. Šis galaktiku pāris atrodas 52 miljonu gaismas gadu attālumā, bet virs savērptās galaktikas redzamā galaktiku grupa Hickson 56 atrodas vairāk nekā 400 miljonu gaismas gadu attālumā. Hickson 56 grupā mijiedarbojas piecas galaktikas.

Autortiesības: Martin Pugh (Heaven's Mirror Observatory)

Lielāks attēls 2150x1556px (1.62 MB)

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!