ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

9000 supernovas


Publicēts: 20.02.2009

Viens no gamma staru uzliesmojumiem, kas novērots ar Fermī gamma staru teleskopu, pārsniedz visus iepriekš zināmos rekordus. Sprādzienā, kas tika piefiksēts Ķīļa miglājā pagājušā gada rudenī, izdalītā enerģija līdzvērtīga 9000 supernovām.

"Mēs gaidījām kaut ko tādu," pastāstīja Fermī projekta zinātnieks Pīters Mičelsons no Stenfordas universitātes. "Uzliesmojumi šajā enerģijas līmenī ir maz izpētīti, un Fermī mums dod iespēju tos labāk iepazīt."

Sprādziens, kas katalogos ierakstīts kā GRB 080916C, notika 2008. gada 15. septembrī Ķīļa miglājā. Zemāk redzamajā 6 sekunžu animācijā sakompresēti 8 minūšu ilgušie GRB 080916C novērojumi.

Dažādo krāsu punkti apzīmē gamma starus dažādos enerģiju diapazonos. Zilie ir zemas enerģijas gamma stari (mazāk kā 100 miljoni eV), zaļie - vidējas enerģijas (100 miljoni līdz 1 miljardam eV), bet sarkanie ir gamma stari, kuru enerģija pārsniedz 1 miljardu eV.

Arī otrs Fermī instruments, gamma staru uzliemojumu monitors, vienlaicīgi veica novērojumus. Tādejādi abi instrumenti kopā novēroja gamma staru uzliesmojumu plašā enerģiju spektrā.

Gamma staru uzliesmojumi ir vieni no spožākajiem visuma notikumiem. Astronomi uzskata, ka lielākā daļa no tiem notiek, kad īpaši masīvas zvaigznes iztērē kodolenerģiju. Kad zvaigzne kolapsē un pārvēršas melnajā caurumā, izdalās milzīgs daudzums matērijas. Matērijas strūklas stiepjas tālu visumā, kur tās mijiedarbojas ar agrāk izsviesto gāzi, radot spožu atblāzmu.

Uzreiz pēc gamma staru uzliesmojuma tiek veikti novērojumi, lai piefiksētu atblāzmu, kuras spektrs palīdz noteikt attālumu līdz objektam. Zinot attālumu, var noteikt gamma staru uzliesmojuma jaudu.

Gandrīz 32 stundas pēc uzliesmojuma Johena Grainera grupa no Maksa Planka ārpuszemes fizikas institūta Vācijā atrada atblāzmu. Izmantojot ESO 2,2 metru teleskopu, viņi izmērīja objekta spektru. Attālums līdz tam izrādījās 12,2 miljardi gaismas gadu.

"Tas bija īpašs uzliesmojums," pastāstīja Džūlija Makenerija no NASA. "Ņemot vērā noteikto attālumu, šis uzliesmojums ir ārkārtīgi īpašs."

Zinot attālumu, Fermī teleskopa komanda noteica sprādziena jaudu, kas ir līdzvērtīga 9000 supernovu sprādzienam, ja sprādziens ir vienlīdz spēcīgs visos virzienos. Astronomi izmanto šādu salīdzinājumu, neskatoties uz to, ka gamma staru uzliesmojuma enerģija pārsvarā tiek vērsta divu kompaktu staru veidā.

Apkopojot visus datus, astronomi noteica ātrumu, ar kādu pārvietojies izsviestais materiāls. Tas ir bijis ļoti tuvs gaismas ātrumam - 99,9999 % no gaismas ātruma. Tādejādi šis uzliesmojums ir visu laiku rekordists gan jaudas, gan materāla ātruma ziņā.

"Šis uzliesmojums rada visdažādākos jautājumus," piebilda Mičelsons. "Nākamjos gados mēs ceram ieraudzīt līdzīgus uzliesmojumus un atbildēt uz dažiem no tiem."

NASA

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!