ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Izvairīgā molekula


Publicēts: 15.05.2008

Svarīga, bet grūti atrodama molekula beidzot ir atrasta Venēras atmosfēras augšējos slāņos. Pirmo reizi hidroksils tiek atrasts uz citas planētas. Šī viela, kas tiek uzskatīta par "atmosfēras attīrītāju", vēl vairāk satuvina Zemi ar tās ļauno dvīņumāsu Venēru.

ESA kosmosa kuģis Venus Express ir atradis hidroksila pēdas biezajā Venēras atmosfērā aptuveni 100 km augstumā. Šī viela spēs palīdzēt labāk saprast kaimiņu planētas vides procesus. "Venus Express jau ir parādījis, ka Venēra ir daudz līdzīgāka Zemei, nekā agrāk tika uzskatīts," pastāstīja VIRTIS eksperimenta dalībnieks Džuzeppe Piccioni. "Hidroksila atradums tās satuvuna vēl vairāk."

Grūti atrodamā molekula tika konstatēta, izmērot infrasarkano staru apjomu, ko rada hidroksils. Hidroksils ir sastopams ļoti šaurā slānī, kas ir tikai 10 km biezs.

Hidroksils ir svarīga planētas atmosfēras sastāvdaļa, jo tas ir ļoti aktīvs reaģents. Uz Zemes šī viela attīra atmosfēru no dažādiem piesārņojumu aģentiem. Uz Marsa zinātnieki uzskata, ka šī viela atmosfērā varētu stabilizēt oglekļa dioksīdu, lai tas nepārvērstos par oglekļa monooksīdu. Tiek uzskatīts, ka hidroksils ir nozīmīgs arī Marsa augsnes sterilizācijas procesā, padarot augšējos slāņus nelabvēlīgus baktērijām.

Hidroksila molekulu veido viens ūdeņraža un viens skābekļa atoms. Šī viela ir novērota komētu apkaimē, bet tur veidošanās process atšķiras no tā, kā hidroksils veidojas planētu atmosfērā.

Uz Zemes hidroksila spīdēšana tiek cieši saistīta ar ozona daudzumu. Pētījumi liecina, ka uz Venēras varētū būt tāpat. Venus Express dati liecina, ka hidroksila daudzums ir mainīgs. Viena apriņķojuma laikā tas var mainīties pat par 50%. Šīs svārstības ir cieši saistītas ar ozona daudzumu atmosfērā.

"Ozons ir nozīmīga moleklua jebkurai atmosfērai, jo tas absorbē Saules ultravioleto starojumu," pastāstīja Piccioni. Absorbētā starojuma apjoms ir viens no svarīgākajiem faktoriem planētas atmosfēras uzsilšanas un dinamikas procesos. Uz Zemes tiek uzkarsēta stratosfēra, tā stabilizējas un biosfēra tiek pasargāta no ultravioleto staru kaitīgās iedarbības.

ESA

Komentāri

 1. dzimmijs13 tieši 17.05.2008 domāja šādi:

  Spriežot pēc visa, uz Venēras hidroksila molekulām vēl krietns darbs priekšā!

 2. Aivis tieši 19.05.2008 domāja šādi:

  Hidroksils (OH-) gadījumā nav jons nevis molekula? :))

 3. Redaktors tieši 19.05.2008 domāja šādi:

  Hydroxyl in chemistry stands for a molecule consisting of an oxygen atom and a hydrogen atom connected by a covalent bond. (C) Wikipedia un arī oriģinālajā resursā molekula.

  Nav pie rokas ķīmijas grāmatas, bet te tāds ātrs vidusskolēna interpretējums - "Jons ir lādētā daļiņa. Atoms, kurš ir kaut kur pazaudējis vai sazadzies elektronus."


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: