ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

GOCE zīmē karti (3311/0)


Publicēts: 1.10.2009

GOCE, kas startēja 2009. gada 17. martā, ir veiksmīgi izturējusi visas pārbaudes orbītā un uzsākusi zinātnisko misiju, kuras mērķis ir Zemes gravitācijas lauka kartes izveide.

Plaši izplatīts ir uzskats, ka gravitācija uz Zemes visur ir vienāda. Tomēr tā nav. Planētas griešanās, kalni un okeānu ieplakas, Zemes iekšējo struktūru blīvuma maiņas - tas viss rada gravitācijas lauka neviendabīgumu.

Gada laikā GOCE mērīs šīs variācijas, lai galarezultātā taptu visprecīzākais geoīda modelis. Izrādās, ka tā nav vienkārši kādas zinātnieku grupas iegriba, bet gan ļoti noderīga informācija. Precīzs geoīds ir nepieciešams, lai varētu analizēt okeānu straumju un līmeņa izmaiņas. GOCE iegūtie dati palīdzēs labāk izprast arī Zemes iekšienē notiekošos procesus.

Šobrīd, aptuveni sešus mēnešus pēc starta, GOCE ir piegādājusi pirmo datu komplektu, kas tiks izmantots gravitācijas kartes izveidei. Pirms zinātniskā darba posma uzsākšanas, kosmosa kuģis tika rūpīgi pārbaudīts un kalibrēts. No sākotnējās 280 kilometru orbītas GOCE šobrīd ir novirzīts uz pastāvīgo orbītu 255 kilometru augstumā.

Tā kā gravitācija ir stiprāka Zemei tuvākos apgabalos, ir svarīgi, lai kosmosa kuģis atrastos maksimāli iespējami zemā orbītā. Tā izstrādē tika ņemts vērā, ka pavadonim ir jābūt īpaši stabilam. GOCE unikālais dizains ir paredzēts, lai to "neiešūpotu" pat visniecīgākās atmosfēras paliekas. Kā papildus kompensācijas mehānisms darbojas arī kuģa jonu dzinējs.

"Jūs nevēlētos tādu pavadoni kā GOCE atstāt zinātniskā perioda orbītā no pirmās dienas," pastāstīja ESA GOCE projekta vadītājs Maikls Fēringers. "Mums vajadzēja laiku, lai pārbaudītu kā tas darbojas, neriskējot, ka tas varētu sasniegt augstumu, kurā jonu dzinēji vairs nespētu kompensēt gaisa radīto bremzēšanu. Tādēļ pēc starta GOCE atradās orbītā, kas ir aptuveni 25 kilometrus augstāka par to, kurā notiks pētījumi. Pēc pārbaudes pabeigšanas pavadoņa orbīta tika pazemināta līdz patreizējiem 255 kilometriem. Jonu diznēji sāka strādāt nekavējoties."

Šobrīd uz Saules vērojams aktivitātes minimums, kas nozīmē, ka GOCE peld "mierīgākos ūdeņos". Patreizējā orbīta 255 kilometru augstumā ir par dažiem kilometriem zemāka nekā inženieri sākotnēji bija ieplānojuši. Tas nozīmē, ka gravitācijas mērījumi būs vēl precīzāki.

ESA

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!