ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Pārnovas SN 1006 atliekas rentgenstaros (1130/0)


Publicēts: 23.04.2013

Tas, kas izskatās kā pūkains bumbulis, patiesībā ir visspožākās cilvēces dokumentētajā vēsturē zināmās pārnovas atliekas. 1006. gadā pārnova tika reģistrēta Ķīnā, Ēģiptē, Irākā, Itālijā, Japānā un Šveicē. Atlieku mākonis atrodas dienvidu puslodē redzamajā Vilka zvaigznājā. Tas joprojām spoži mirdz dažādos elektromagnētiskā spektra diapazonos. Attēls, kuru jūs šobrīd aplūkojat, veidots, kombinējot trīs dažāda garuma rentgenstaru viļņu datus, kas iegūti ar Čandras rentgenstaru observatoriju. Pārnovas atlieku mākoņa šķērsizmērs ir aptuveni 60 gaismas gadi. Pirms sprādziena tur atradās baltā pundura un normālas zvaigznes sistēma. Baltais punduris "zaga" matēriju no normālās zvaigznes. Kad tika sasniegta baltā pundura kritiskā masas robeža, tas uzsprāga. Attālums līdz pārnovas atliekām ir aptuveni 7000 gadi, kas nozīmē, ka sprādziens bija noticis 7000 gadus pirms brīža, kad gaisma sasniedza Zemi 1006. gadā. Tiek uzskatīts, ka pārnovu atliekās noritošie procesi ir kosmiskā starojuma avots.

Autortiesības: NASA/CXC/P. Frank Winkler (Middlebury College)

Lielāks attēls 864x864px (825.13 KB)

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: