ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

NASA budžeta plāns 2014. gadam un asteroīda ķeršana


Publicēts: 11.04.2013

NASA ir publiskojusi 2014. gada budžeta priekšlikumu. NASA vēlas saņemt 17,7 miljardus USD, kas ir par 50 miljoniem mazāk nekā 2013. gadā. Kā atzina pašreizējais NASA administrātors Čarlzs Boldens, šis ir smagas izvēles budžets, jo nācies no daudz kā atteikties.

Plānots finansējumu izlietot, lai turpinātu nodrošināt ASV dominējošo stāvokli kosmosa izpētē un zinātniskajos atklājumos, nostiprinātu ASV ekonomiku, veicinot zinātnes un tehnoloģiju attīstību, uzlabotu dzīvi uz Zemes un aizsargātu mūsu planētu.

Viens no galvenajiem mērķiem ir turpināt jaunās pilotējamo misiju programmas attīstību, lai jau 2017. gadā ASV astronauti turpinātu iekarot kosmosu, izmantojot NASA izstrādātās tehnoloģijas. Investīciju mērķis ir uzlabot transporta sistēmu līdz Zemei tuvajai orbītai, samazinot atkarību no citu valstu transporta sistēmām.

Tiks turpināta jaunās SLS (Space Launch System) un Orion apkalpes moduļa izstrāde, bruģējot ceļu cilvēku lidojumiem uz asteroīdu un Marsu.

Finansējums tiks izmantots, lai turpinātu uzturēt Starptautiskās kosmiskās stacijas programmu (SKS).

NASA vēlas būtiski palielināt finansējumu tādu kosmosa tehnoloģiju (dzinēji, degvielas uzglabāšanas sistēmas) izstrādē, kas paplašinātu un uzlabotu kosmosa apguves iespējas.

Liels uzsvars tiks likts arī uz aviācijas tehnoloģiju izstrādi, lai uzlabotu gaisa satiksmes efektivitāti un drošību.

Finansējums tiks izlietots, lai turpinātu Zemes novērošanas programmas uzturēšanu un attīstību.

Džeimsa Veba teleskpa (JWST) izstrāde tiek turpināta, lai 2018. gadā to varētu palaist orbītā.

Naudu turpinās saņemt arī Marsa izpētes misijas - visurgājēji, kas šobrīd darbojas uz Marsa, MAVEN, kas startēs 2014. gada novembrī un jauns Marsa visurgājēja projekts, kas varētu startēt 2020. gadā.

Ar plašāku plānotā budžeta izkārtojumu iespējams iepazīties NASA avotos.

Viens no interesantākajiem jaunievedumiem ir asteroīda ķeršanas misija, kuras ietvaros paredzēts veikt automatizētu neliela Zemei tuvā asteroīda noķeršanu un novirzīšanu stabilā orbītā Zemes-Mēness sistēmā, kur uz to varētu doties pilotējamās misijas.

Projekts, kuram vēl nav piešķirts nosaukums, apvienos zinātnes, tehnoloģijas un pilotējamo lidojumu iespējas, kā arī veicinās inovācijas šajās jomās. Misija tiks sadalīta trijos etapos - mērķa identifikācija, novirzīšana un izpēte.

Plānots, ka atbilstoša asteroīda meklējumi varētu ilgt līdz 2016. gadam. Ideālā asteroīda izmērs varētu būt 7 līdz 10 metri un tā svars būtu aptuveni 500 tonnas. Nelielais izmērs ne tikai samazina pārvietošanai nepieciešamo resursu apjomu, bet arī sniedz zināmu garantiju, ka kļūdainas pārvietošanas gadījumā netiek radīti draudi Zemes iedzīvotājiem.

Kad objekts būs izvēlēts, 2017. gadā NASA varētu veikt tehnoloģiju demonstrācijas lidojumu, lai pārliecinātos par misijas īstenošanai nepieciešamo tehnoloģiju efektivitāti. Reālā asteroīda ķeršanas misija varētu sākties 2019. gadā un jau 2021. gadā asteroīds varētu nonākt plānotajā orbītā. Lai arī kosmosa kuģis vēl ir jāizstrādā, visticamāk, ka tas būs aprīkots ar Saules enerģiju uztverošiem paneļiem un milzīgu tvertni, ar kuras palīdzību asteroīds tiks pārvietots.

Trešā posma ietvaros apkalpe jaunajā Orion modulī tiks nosūtīta uz šo asteroīdu, lai tur veiktu paraugu savākšanu.

NASA

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: