ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Latvija paraksta līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru (1880/0)


Publicēts: 24.07.2009

2009. gada 23. jūlijā izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe parakstīja „Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) līgumu par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem”. Bez LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas pusi pasākumā pārstāvēja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes locekle D. Reizniece un Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra direktors J. Žagars.

Līguma mērķis ir nodibināt tiesisko pamatu Latvijas un EKA sadarbībai kosmosa izpētes un pielietojumu jomā, kā arī kopīgu projektu īstenošanā.

Parakstot līgumu, ministre pauda pārliecību, ka pievienošanās līgumam un tā sniegtās iespējas ir nozīmīgs ieguvums mūsu valstij, īpaši – laikā, kad liela uzmanība tiek pievērsta ilgtspējai, augstas pievienotās vērtības produktu radīšanai un konkurētspējas veicināšanai, meklējot netradicionālus risinājumus un novirzot resursus perspektīvu nozaru attīstībai, tajā skaitā - kosmosa tehnoloģijām. Ministre uzsvēra, ka Latvijai ir jāturpina un jāpilnveido starptautiskā sadarbība, domājot par materiāli tehniskās bāzes un studiju programmu attīstību, kā arī - sadarbību ar jomas speciālistiem un institūcijām ārvalstīs un starpnozaru sadarbību  Latvijā.

No EKA puses līgumu parakstīja aģentūras direktors juridiskajos un ārējo attiecību jautājumos Peters Hulsrojs (Peter Hulsroj). Viņš uzsvēra, ka šajā līgumā ietverto principu īstenošanā dzīvē ir nozīmīga investīcija, īpaši – krīzes laikā. P. Hulsrojs atzinīgi novērtēja līdzšinējo Latvijas un EKA sadarbību, norādot, ka tā gadu no gada kļūst ciešāka, kā arī uzsverot arī Latvijas sasniegumus ar kosmosa pētniecību saistītajās jomās.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra direktors profesors Juris Žagars akcentēja Latvijas vēsturisko pieredzi modernu materiālu izgatavošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā, paužot uzskatu,  ka arī šobrīd mums ir visas iespējas un iestrādes attīstīt ar kosmosa tehnoloģijām saistītas nozares. Tomēr, lai Latvija kļūtu par spēcīgu partneri EKA, priekšnoteikums ir mērķtiecīgs darbs pie izglītības un speciālistu attīstības. Kā piemēru viņš minēja Ventspils Augstskolas studentus, kuri būvējot mikrosatelītu „Venta – 1”, starptautiski pierādījuši savas zināšanas un prasmes.

Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parka valdes locekle Dana Reizniece, paužot gandarījumu par līguma parakstīšanu, uzsvēra, ka līgums nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai mūsu zinātniskajiem institūtiem un uzņēmumiem pavērtu jaunas tirgus iespējas, tuvākajā nākotnē nodrošinot pieeju Eiropas kosmosa programmām.

Līguma parakstīšana ir pirmais solis, lai Latvija kļūtu par pilntiesīgu EKA locekli. Latvijas un EKA sadarbības ietvaros plānota ekspertu apmaiņa, kopīgu konferenču organizēšana un sabiedrības informēšanas pasākumi, Latvijas institūciju un uzņēmumu produktu un pakalpojumu lietošanas sekmēšana EKA programmās, izglītības attīstība kosmosa zinātnes un tehnoloģijas jomā, kā arī ekspertu atzinumu un atbalsta nodrošināšana kosmosa projektu vadībā.

VATP

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: