ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Kodolsintēze- nākotnes enerģija


Publicēts: 14.02.2016

Ceturtdien, 18.februārī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes kafejnīcā, Raiņa bulv. 19 notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums „ Kodolsintēze- nākotnes enerģija”. Pasākumā piedalīsies un par dažādiem kodolsintēzes aspektiem stāstīs vadošie šīs jomas zinātnieki. Pasākumu aicināti apmeklēt visi interesenti.

Kodolsintēze ir process, kura laikā pretēji kodolu dalīšanās procesam notiek kodolu saplūšana. Lai notiktu kodolsintēze, ir jābūt ļoti augstai temperatūrai un spiedienam, lai pārvarētu kodolu atgrūšanās spēku un tie saplūstu, kas ir galvenais traucēklis, lai izmantotu kodolsintēzi civiliem mērķiem, piemēram, enerģijas ražošanai. Kodolsintēzi izmanto ūdeņraža bumbās, bet kodolsintēzes process tajās ir nekontrolējams un bīstams, lai to varētu izmantot ikdienā. Milzīgos apmēros kodolsintēze notiek zvaigznēs.

Kontrolējama kodolsintēze ir potenciāli izmantojama elektroenerģijas iegūšanai, jo tā nedotu tik daudz bīstamu kodolatkritumu kā pašlaik darbojošās atomelektrostacijas. Tomēr pagaidām nav izdevies augsttemperatūras plazmu ar magnētiskā lauka palīdzību noturēt pietiekami ilgi, lai process būtu enerģētiski izdevīgs.

Latvijas zinātnieki strādā projektos pie nākotnes kodolsintēzes reaktoru izveides,  kurus varēs izmantot elektroenerģijas ražošanai. Daudzi zinātnieki ir pārliecināti, ka nākotnes enerģija var būt tikai kodolenerģija. Ir divi principiāli dažādi kodolenerģijas iegūšanas ceļi: kodolskaldīšana, ko veic parastās atomelektrostacijās, un kodolsintēze, kas notiks nākotnes reaktoros. Par to cik daudz šajos pētījumos paveikt, uzzināsiet zinātnes kafejnīcā

Piedalīsies Cietvielu fizikas institūta zinātnieki direktors un vadošais pētnieks Andris Šternbergs, Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas nodaļas Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadošais pētnieks Oļģerts Dumbrājs, Pusvadītāju materiālu nodaļas EXAFS Spektroskopijas laboratorijas vadošie pētnieki Juris Purāns un Andris Anspoks un LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Gunta Ķizāne. Pasākumu vadīs Dr. Juris Šteinbergs.

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz, par jaunumiem kodolsintēzes  jautājumos, kas kļuvuši ļoti aktuāli.

Laipni aicināti apmeklēt "Zinātnes kafejnīcas" pasākumu! Pirmajiem 50  apmeklētājiem sulas glāze par brīvu.

Pasākums būs skatāms arī tiešraidē LU portālā

Latvijas Universitāte

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: