ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Izstāde "Zvaigžņu laiks"


Publicēts: 4.11.2014

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka aicina visus interesentus apmeklēt izstādi "Zvaigžņu laiks", kas veidota par godu LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktora Dr. paed., Mg. phys. Ilgoņa Vilka nesen izdotajai grāmatai - "Astronomijas vārdnīca". Izdevums ir unikāls Latvijas mērogā, jo tajā ir iekļauti vairāk nekā 1500 astronomijas un kosmonautikas termini sešās valodās.

Izstāde tiks atklāta 5. novembrī plkst. 16:00 LU Astronomijas institūtā (Raiņa bulv. 19, 4. stāvā 404. telpā). Izstādē būs apskatāma ne tikai jaunākā mācību un uzziņu literatūra, bet arī senāki izdevumi, sākot no 1857. gada.

Izstādes "Zvaigžņu laiks" apmeklētājiem būs vienreizēja iespēja vienkopus iepazīties ar astronomijas mācību līdzekļiem un uzziņu literatūras izdevumiem astronomijā, kas devuši lielu ieguldījumu astronomijas nozares attīstībā. Ikvienam, kas interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti, būs iespēja apskatīt jaunākos izdevumus astronomijas zinātnē, piemēram, J. Klētnieka grāmatu "Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam", A. Bruņinieces interaktīvās darba lapas "Astronomijas jautājumi fizikas stundās vidusskolā" u.c., kā arī senāka laika posma mācību līdzekļus latviešu valodā, sākot no 1857. gada. Kopumā izstādē ir aplūkojami 40 informācijas resursi dažādās valodās, tajā skaitā Eiropas valstu astronomijas mācību grāmatas. Izstāde tiks atklāta LU Astronomijas institūtā (Raiņa bulvārī 19, 404. telpā).

Pēc izstādes atklāšanas ikviens interesents, kas vēlas vairāk uzzināt par astronomijas terminoloģijas situāciju valstī šobrīd un par astronomijas terminoloģijas vēsturisko attīstību, ir laipni aicināts iesaistīties diskusijā "Astronomijas terminoloģija laikmetu griežos". Diskusiju vadīs LU Astronomijas institūta pētnieks, LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktors Dr. paed. Ilgonis Vilks.

Izstāde "Zvaigžņu laiks" no 5. novembra līdz 3. decembrim būs apskatāma Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā).

Izstādē apskatāmo izdevumu saraksts

Laipni aicinām ikvienu interesentu! 

LU Bibliotēka

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas: