ELKO Grupa
Kā nokļūt līdz observatorijai (Small)
ZINĀŠANAI:

Astronomiskā vienība novecojusi?


Publicēts: 7.02.2008

Astronomiskā vienība jeb AV ir visai bieži lietota mērvienība, lai aprakstītu attālumus Saules sistēmas ietvaros. Virspusēji izsakoties tas ir vidējais attālums no Saules līdz Zemei, kas ir 149 597 870, 691 km. Tā mēs, parastie mirstīgie, pazīstam šo konstanti. Un kā mēs zinām - konstantes nemainās.

Bet izrādās, ka ne visas konstantes ir tik nemainīgas. AV ir viena no tām. AV oficiālā definīcija ir daudz komplicētāka nekā attālums no Saules līdz Zemei, attiecīgi zinātniskajā interpretācijā šī konstante ir atkarīga no apstākļiem, kas laika gaitā mainās un ir izmainījuši arī pašu konstanti.

Starptautiskās astronomiskās apvienības (IAU) definīcija ir sekojoša: viena astronomiskā vienība ir vienāda ar stabilas orbītas rādiusu, kuru 2[Pi]/k dienās (viens gads) ap Sauli veic objekts. Pi šajā vienādojumā ir konstante [Pī], bet k - konstante, kas atkarīga no Saules masas.

Un tieši konstante "k" ir šis mainīgais faktors, jo patiesībā Saule zaudē savu masu un planētu orbītas lēnām izplešas.

Zinātnieki jau sen zināja par Saules masas zudumu. Saskaņā ar Einšteina E=mc2, masa un enerģija ir vienas un tās pašas lietas divas formas. Attiecīgi Saules radiācija un izverdumi ir iemesls tam, ka Saule vienas sekundes laikā zaudē 6 miljardus kilogramu savas masas.

"Radiācija enerģiju aiznes prom no Saules. Saskaņā ar Einšteina masas un enerģijas attiecību, masai būtu jāsamazinās," pastāstīja astronoms Pīters Nerdlingers.

Saules masas zuduma rezultātā planētu orbītas izplešas un samazinās arī to ātrums, ar kādu tās veic vienu apriņķojumu ap Sauli. Nerdlingers prognozē, ka viena gadsimta gaitā Merkura orbīta izpletīsies par 1,4 km, bet divos gadsimtos jau par 5,5 km.

Fakts, ka konstante mainās, neļauj to izmantot daudzās astronomijas nozarēs. Nerdlingers ierosina mainīt paradumus izteikt attālumus AV un pāriet uz daudz precīzākām un nemainīgākām mērvienībām.

Iespējams, ka fakts, ka AV ir mainījusies gadsimtu laikā, izskaidro tā saucamo Pioniera anomāliju, kad neizskaidrojamu faktoru dēļ abi NASA automātiskie kosmiskie kuģi Pioneer bija novirzījušies labu gabalu nost no nospraustās lidojumu trajektorijas.

"AV izmantošana ir noderīga pirmā kursa studentiem," Nerdlingers piebilda. "Bet zinātniskiem un inženiertehniskiem mērķiem labāk izmantot precīzākas mērienības."

Jans Vondraks, IAU fundamentālās astronomijas nodaļas vadītājs atzīst, ka problēma ir interesanta un ir nepieciešams rūpīgāks izpētes darbs, bet visticamāk atrisinājums netiks rasts tuvākajā laikā.

"Parasti, kad definīcija ir nobriedusi, lai mainītos, tiek veidota IAU darba grupa, kas izvērtē visus argumentus. Kad tā ir nonākusi pie kopsaucēja un izveidojusi jaunu definīciju, tā tiek prezentēta IAU ģenerālajā asamblejā," pastāstīja Vondraks. "Tā ir gara procedūra, kas var prasīt vairākus gadus, līdz definīcija tiek mainīta."

New Scientist

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Manas domas:


SEKOJIET MUMS
NENOKAVĒ!